Featured Image

Lezingenreeks Winterwerk Malden

> Op dinsdag 18 oktober organiseert de Commissie Winterwerk een lezingavond:
Slavernij en de rol van de kerk (in Suriname en Curaçao) 
Spreker: dr. Coen van Galen

Locatie: Vergaderzaal Woonvorm De Horst, De Horst 1, Malden
Slavernij is een veel besproken onderwerp in de media. Maar wat is slavernij eigenlijk en welke invloed had het op onze geschiedenis? In deze lezing vertelt historicus Coen van Galen over slavernij. Hij geeft een overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse slavernij en slavenhandel, met name in het Caribisch gebied. In het bijzonder gaat hij in op de manieren waarop kerken omgingen met slavernij. Over slavernij werden theologische debatten gevoerd, maar slavernij was ook iets dat het dagelijkse functioneren van kerkgemeenschappen in Suriname en Curaçao diepgaand beïnvloedde.
Tijdens deze lezing maakt u onder meer kennis met de ijverige Hernhutters, die binnen 35 jaar driekwart van de slaafgemaakten in Suriname bekeerden, de pastoor van Curaçao die bemiddelde tijdens een slavenopstand en met de dominee van Paramaribo, die op grote voet leefde met een heel gevolg aan slaafgemaakt personeel.
Coen van Galen is universitair docent aan de Radboud Universiteit en projectleider van de Historische Database Suriname en Curaçao, een project om slavernij en de doorwerking daarvan tussen 1830 en 1950 te onderzoeken.
> Op dinsdag 22 november organiseert de Commissie Winterwerk een lezingavond:
De sacramentele benadering van schuld, verzoening en vergeving
Spreker: prof. dr. Herwi Rikhof 
Locatie: Vergaderzaal Woonvorm De Horst, De Horst 1, Malden
Elke keer als we het Onze Vader bidden, bidden we om vergeving. Misschien wel de moeilijkste bede uit dat gebed, dat Jezus ons geleerd heeft. In de eucharistieviering komt het vragen om vergeving als een refrein terug en in de geloofsbelijdenis staat de opmerking over de ene doop tot vergeving van zonden. In de R.K. Kerk heeft de bede om vergeving ook een eigen sacramentele vorm gekregen, die in de loop van de tijd aan verandering onderhevig is geweest. Wat betekent dit eigen sacramentele perspectief? Welke beelden spelen op de achtergrond een rol? Kan de boetepsalm bij uitstek, ps. 51,  miserere, ons helpen bij gelovig omgaan met schuld en vergeving?
Noteer ook alvast de volgende lezingendata: 17 januari, 15 februari, 21 maart en 10 mei Lezingenreeks Winterwerk 2022-2023
Featured Image

Projectontwikkelaars presenteren plannen voor kerk in Malden

Op een drukbezochte bijeenkomst hebben twee projectontwikkelaars op donderdag 17 maart hun plannen gepresenteerd voor de herbestemming van de kerk in Malden. De Heilige Antonius Abtkerk uit 1960 is met zo’n 900 zitplaatsen te groot geworden.

Een stuurgroep heeft deze twee ontwikkelaars geselecteerd omdat ze realistische plannen hebben gemaakt waarbij de buitenkant van de kerk grotendeels intact blijft. Beide ontwikkelaars gaan uit van een goede kerkruimte en maken woningbouw mogelijk. Ook hebben ze beide een acceptabel indicatief bod uitgebracht.

Multifunctionele kerkzaal en omsloten binnentuin

Advicus uit Deventer deelt het huidige kerkgebouw op in drie delen, waarvan één daarvan wordt gebruikt als nieuwe (kerk)zaal voor circa 350 personen. Het gaat om het deel aan de kant van de Rijksweg. De architect benadrukt dat deze kerkzaal multifunctioneel gebruikt kan worden. De gevel met het mooie glas in lood blijft behouden en is voor een deel zichtbaar vanuit de kerk.

In het middendeel van het kerkcomplex wordt het dak verwijderd. Hier komt een omsloten binnentuin. Vanuit de kerk is zicht op deze tuin. De pastorie blijft behouden en wordt verbouwd tot twee appartementen. Er wordt ook een nieuw appartementencomplex gebouwd van drie verdiepingen, voorzien van een ondergrondse parkeergarage.

Klik hier voor het hele plan

Glas-in-lood rondom de kerkzaal en kloostertuin

Het tweede ontwerp is van Flow Architecten, in opdracht van D&M properties en ACM vastgoedgroep. In dit ontwerp blijft de helft van het kerkcomplex in gebruik als kerkgebouw. Het glas in lood wordt verplaatst: het komt ook aan de zijkanten van de kerk. De kerk biedt ruimte aan 300-375 personen.

Op het andere helft van de huidige kerk komt een kloostertuin. Daarnaast komt er een appartementencomplex van vier verdiepingen met een ondergrondse parkeergarage. In dat complex komen 37 appartementen.

Klik hier voor het hele plan

Parochianen kunnen hun mening geven over deze twee plannen. In de kerk liggen briefjes waarop parochianen kunnen aangeven welk plan hun voorkeur heeft. Die kunnen tot en met zaterdag 26 maart worden ingeleverd in een doos achterin de kerk. Het parochiebestuur zal deze reacties meenemen in haar uiteindelijke keuze voor een van de twee ontwerpen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.