Geef vandaag voor de kerk van morgen is het thema voor de Actie Kerkbalans 2022.

We zouden echter ook kunnen vragen Geef je om je kerk? En we denken hierbij niet alleen aan de gebouwen maar met name aan de kerkgemeenschap. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zeker in de actuele moeilijke tijd met corona hebben we elkaar en de kerk nog harder nodig.
Hierbij past de visie voor de komende jaren die het pastorale team samen met het parochiebestuur, vrijwilligers en betrokken parochianen heeft ontwikkeld. Door corona is dit proces wat vertraagd maar we hebben onze visie, hoe wij een vitale en eigentijdse kerk willen zijn, ook via een folder met u gedeeld en deze ook in een bijeenkomst toegelicht. Hierbij is uiteraard ook de financiële stand van zaken toegelicht en deze is best zorgelijk. Wij hebben dat ook in de Triptiek nummer 9 van 7 oktober uitgebreid gepresenteerd. Op de achterzijde laten we nogmaals de resultaten in grafische vorm van de laatste 5 jaren zien, en deze zijn ook na toevoeging van de opbrengsten uit bezittingen structureel negatief.
Het is jaarlijks een grote opgave om de uitgaven in balans te brengen met de inkomsten. Helaas is dit al enkele jaren niet meer realiseerbaar geweest. Willen we werkelijk de continuïteit waarborgen en de parochie voorzien van een vernieuwde vitaliteit dan dienen we ook echt kritisch te kijken naar hoe we als parochie, in de nabije toekomst, dienstbaar kunnen blijven aan onze doelstellingen. Helaas kunnen harde ingrepen dan ook niet uitblijven.
Dit jaar houden we de gebruikelijke Actie Kerkbalans ter ondersteuning van onze parochie Heilige Drie-eenheid in de periode van 15 tot 29 januari. De Kerk krijgt géén subsidie. Onderhoud en energie van de gebouwen, de koffie maar ook het (pastorale) personeel en de maatschappelijke projecten kosten veel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans!
Met uw steun en bijdragen kunnen we samen een betrokken en vitale kerkgemeenschap zijn en blijven, waarin het pastorale team aanspreekbaar is en haar energie kan aanwenden voor het welzijn van de parochiegemeenschap. We kunnen hierdoor vanuit ons prachtige geloof en van daaruit er voor elkaar te zijn, een gemeenschap zijn om te vieren, hulp en troost te vinden in de moeilijke momenten in het leven alsook een ‘plek’ om de vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven met elkaar te delen. Om hieraan invulling te kunnen blijven geven is uw financiële steun onontbeerlijk! Doordat we ook  in 2021 nog  sterkt belemmerd zijn door corona is de prognose van het resultaat somber en hopen we op extra aandacht.
Ook bij u als parochiaan ligt hier een taak om naar mogelijkheid uw steun te uiten. Wij rekenen op ruimhartige bijdragen…
‘Geef voor uw parochie; zij is het meer dan waard!’
Alle gevers en vrijwilligers dank voor uw bijdragen en steun.
Jos Verstegen, penningmeester 
Jacques Grubben, pastoor

Voor meer informatie over de Kerkbalans t.b.v. onze parochie en de bankrekening. Ga daarvoor terug naar de homepage naar de rubriek U WILT GRAAG en klik op Kerkbalans 2022.

Meer nieuws

Koren gezocht

Het Maldens Gemengd Koor is opgehouden te bestaan. Dat is […]

Overweging, 7 augustus, 19e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Al het aardse is betrekkelijk want alles is ons toevertrouwd. […]

Vierdaagse mis 2022

De Vierdaagse mis van 17 juli jl in een fotoreportage. […]

Preek voor de achttiende zondag door het jaar 2022 Cenakelkerk  

Preek voor de achttiende zondag door het jaar 2022             […]

Op vakantie in de Cenakelkerk

Ontdek deze zomer de verhalen van de Cenakelkerk tijdens twee […]