Door de Stille Week: Passieviering zaterdag 1 april 20.00 uur

Op de avond voor Palmzondag is er in de Cenakelkerk een bijzondere passieviering. Kamerkoor Muzimare zingt deels samen met de aanwezige luisteraars het passieverhaal in hedendaagse teksten en symbolen, met koormuziek en samenzang. Vrijwilligers uit de parochie en pastor Herwi Rikhof dragen bij aan deze viering.

Het project kwam tot stand in samenwerking met de parochies Heilige Drie-eenheid Nijmegen en Heilige Johannes XXIII in Beuningen, waar deze viering op zondag 2 april om 16.00 uur herhaald wordt.

Om 19.30 is er gelegenheid om samen met het koor de liederen door te nemen.
Aanvang 20.00 uur.

Meer nieuws

Donkere metten

Donkere metten Vier en zing mee, samen met de communiteit. […]

Agenda Goede Week en Pasen Cenakelkerk

Palmzaterdag 1 april 17.00 uur: Eucharistieviering met gelezen passie 20.00 […]

Preek/gewetensonderzoek vierde zondag van de veertigdagentijd 2023 – Cenakelkerk

Herwi Rikhof   1 Sam. 16,1b, 6-7.10-13a / Joh. 1, […]

Preek voor de 3e zondag van de veertigdagentijd 2023- Cenakelkerk

Herwi Rikhof Ex. 17,3-7 / Joh. 4,5-42 Inleiding Vandaag lezen […]

Overweging 4e zondag/Halfvasten 40 dagentijd, 19 maart 2023 door Pastoor Jacques Grubben

Er is een blindgeboren jongeman die door Jezus ‘verlicht’ wordt. […]