Rouw is rauw

21 september 2023 10:00 uur - 9 januari 2024 10:00 uur
Locatie:

Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven met verdriet.
En wachten zeer geduldig
tot je weer schoonheid ziet
en tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn
in je ziel
dat ze die zere plekken
kunnen overgroeien.

“Ik dacht dat het minder zou worden na een jaar maar het wordt alleen maar erger”. Wie een dierbare verliest is rouwen rauw. Dan kan het helpen om anderen te ontmoeten die ‘hetzelfde’ zelf ook meemaken. Ook is het fijn als er mensen zijn die blijven luisteren naar je verhaal hoe vaak je het al verteld hebt of ongeacht hoelang het al geleden is.

In de parochie is er op verschillende manieren ruimte voor rouw:
* Rouwinloop: maandelijks inloopochtend om uw verhaal te vertellen en desgewenst zoeken
we samen naar passend vervolg.
Donderdag 10-11.30uur in de Ontmoetingskerk 21 sept,12 okt,9 nov, 7 dec 2023
* Persoonlijk gesprek: aan te vragen met de pastors of vrijwilligers van het Luisterbankje. (via secretariaat of email pastors)
* Rouwgroep: een kleine vaste groep die 6x bij elkaar komen waarin we ervaringen delen en bemoediging zoeken met bijvoorbeeld muziek en gedichten.
Begeleiding: pastor Joska van der Meer en dominee Wouter Slob (Protestantse
Gemeente Nijmegen/Landwijk)
Dinsdag 15.00-17.30 uur in de Ontmoetingskerk
10 okt, 24 okt, 7 nov, 21 nov, 12 dec 2023 en 9 jan 2024
 Rouwgroep voor jongeren 12-25jaar
Maandelijkse bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en creatief je verdriet te verwerken.
Begeleiding: pastor Joska van der Meer en Sonja van der Kamp.
Woe 19.30-21.00uur in de Ontmoetingskerk 13 sept, 11 okt, 8 nov, 13 dec 2023

Meer agendapunten

5 Sep
21 Sep

Gespreksgroep 20/30

Ontmoetingskerk
27 Sep
3 Oct
6 Oct