De nieuwe Drieklank is uit

De nieuwe Drieklank is uit. In dit nummer:

  • Sinds 1997 is het een traditie in de Ontmoetingskerk: in een weekend in januari werken jongeren een bijbelverhaal uit tot een theatervoorstelling
  • Denker des Vaderlands Paul van Tongeren is wars van dogma’s, maar zit regelmatig in de kerkbanken. “Het evangelie heeft nog steeds een uitdagende boodschap.”
  • Pasen komt eraan. Tijd om een nieuwe paaskaars te ontsteken. Wat houdt die symboliek in en hoe wordt de paaskaars gebruikt?
  • Tien jongeren ontvingen in de Cenakelkerk het Vormsel. Een fotoreportage.
  • Een beschouwing over het Lam Gods. Over de kracht van kwetsbaarheid
  • Op de koffie bij parochiaan Ad Poirters.

En nog veel meer!

In deze Drieklank stellen we ook de leden van het pastoraal team voor. Maar toen het parochieblad bij de drukker lag, werd bekend dat pastoor Jacques Grubben onze parochie gaat verlaten. Vanaf 1 mei is Harald Spiertz de pastoor van onze parochie. In het volgend nummer meer over deze verrassende ontwikkeling.

De nieuwe Drieklank ligt achterin de kerk. Maar u kunt hem ook hier online lezen. Of mail parochieblad@h3eenheid.nl als u het blad graag in de bus wilt. Digitaal kan ook, klik dan hier:

 

Meer nieuws

Donkere metten

Donkere metten Vier en zing mee, samen met de communiteit. […]

Agenda Goede Week en Pasen Cenakelkerk

Palmzaterdag 1 april 17.00 uur: Eucharistieviering met gelezen passie 20.00 […]

Preek/gewetensonderzoek vierde zondag van de veertigdagentijd 2023 – Cenakelkerk

Herwi Rikhof   1 Sam. 16,1b, 6-7.10-13a / Joh. 1, […]

Preek voor de 3e zondag van de veertigdagentijd 2023- Cenakelkerk

Herwi Rikhof Ex. 17,3-7 / Joh. 4,5-42 Inleiding Vandaag lezen […]

Overweging 4e zondag/Halfvasten 40 dagentijd, 19 maart 2023 door Pastoor Jacques Grubben

Er is een blindgeboren jongeman die door Jezus ‘verlicht’ wordt. […]