Bisschoppen Van den Hende en De Korte in video-interview over Ad Limina rapport

Op maandag 7 november begint het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen. Voorafgaand aan hun vertrek naar Rome spraken bisschop Van den Hende en bisschop De Korte met journalisten over het Ad Limina rapport dat werd gemaakt als voorbereiding op het bezoek.

Het rapport biedt een overzicht van de situatie in de Nederlandse kerkprovincie. “We hebben een aantal zaken benoemd waar wij op stuiten als kwetsbare Kerk”, vertelt bisschop De Korte. “Dat zijn hele langlopende ontwikkelingen met teruglopend kerkbezoek en met überhaupt een sterke individualisering van onze cultuur die ertoe leidt dat er minder mensen ook bij onze parochies betrokken zijn. We benadrukken: hoe kunnen we dat keren?”

Bestemd voor Rome

“Het is een verslag dat bestemd is voor Rome”, licht bisschop Van den Hende toe. “Maar het is wel gepubliceerd, zodat men kan lezen wat wij in Rome als verslag hebben neergelegd. De cijfers gaan voor een deel natuurlijk over daling en kleiner worden. Dat kun je als ‘somber’ bestempelen, maar het is de werkelijkheid. En tegelijkertijd: somber hoef je niet te zijn, want ook in een kleinere Kerk heb je nog steeds de opdracht, die door de rode draad van het geloof aan ons gegeven is, namelijk dat je blijft vieren en je blijft heiligen, dat je blijft getuigen en catechese blijft geven, en dat je in caritas en diaconie de liefde van Christus verspreidt.”

Bekijk de video hieronder of bij Katholiek leven

Meer nieuws

Preek voor de 5de zondag van de veertigdagentijd 2023 Cenakelkerk

Herwi Rikhof Ez. 37,12-14 Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45 Inleiding Vandaag […]

Overweging 5de zondag 40 dagentijd, 25 maart 2023 door Pastoor Jacques Grubben

‘Kom naar buiten’: deze woorden van Jezus zijn niet alleen […]

Lezing Winterwerk: woensdag 10 mei

Op woensdag 10 mei organiseert de Commissie Winterwerk een lezingavond: […]

Pelgrimage naar het Heilig Land 2023

PELGRIMAGE NAAR HET HEILIG LAND Vroeg in de ochtend op […]

Donkere metten

Donkere metten Vier en zing mee, samen met de communiteit. […]