Overweging 16/17 juli 2022  Cenakelkerk

Overweging 16/17 juli 2022  Cenakelkerk

Eerste lezing Genesis 18, 1-10a /  Evangelie Lucas  10, 38-42

 

Gastvrijheid

In de kloosterregel van de heilige Benedictus van Nursia (6e eeuw) staat dat ‘alle gasten worden ontvangen als Christus zelf’. In het eerste hoofdstuk over de gastenontvangst staat niet DE gasten maar ALLE gasten.

Dat betekent: iedereen zonder uitzondering. Van nature zijn wij geneigd om voorkeuren te hebben in onze gastvrijheid, op gebied van huidskleur, uiterlijk, ras en religie.

Gastvrijheid begint met een onvoorwaardelijke openheid voor de ander zoals die is. We merken dat wij selectief omgaan met gastvrijheid.

Gastvrijheid. In Genesis staat een prachtige beschrijving van een gastvrij onthaal. Gastvrijheid die als een soort ritueel verteld wordt, in drie stappen. Abraham buigt zich diep voor de reizigers. Hij nodigt hen uit om te rusten onder de boom. Hij biedt hen een lekkere, stevige maaltijd aan.

Zich buigen is een gebaar dat uiting geeft aan een diepe eerbied voor de bezoekers zoals ze zich nu aanmelden. Meestal komen mensen ongevraagd ons leven binnenvallen. Ze staan er, zonder dat we ze uitgenodigd hebben. Ons buigen betekent hier dat we de ander als ander, zoals hij of zij is, tegemoet treden en niet zoals wij zouden willen dat die ander is. En dat we die ander als zodanig ook in ons leven willen toelaten.

Abraham nodigt zijn gasten uit om te rusten onder de boom. Maar eerst krijgen ze water om zich te verfrissen en al het stof van hun voeten af te wassen. Het stof van vooroordelen en etiketten. De gastheer laat de anderen als nieuw op hem afkomen. Als we gastvrij voor een ander zijn, bieden we een plek waar hij tot rust mag komen. Waar de ander zichzelf mag uitspreken en waar geluisterd wordt.

De stevige maaltijd die Sara en Abraham hun gasten aanbieden, zal hun versterken tijdens de lange weg die zij nog te gaan hebben. Want gasten blijven niet, ze gaan verder. We laten hen los, blij dat we ze konden sterken met ons voedsel en onze zorg en onze aandacht.

Als we op zo’n manier gastvrij zijn, zoals Sara en Abraham in het verhaal, merken we telkens opnieuw dat we veel meer ontvangen dan we zelf geven. De drie mannen zijn Jahwe zelf, God die toekomst geeft aan het gastvrije koppel-zonder-perspectief. God-Jahwe, onder de gedaante van de drie gasten, voorzegt immers dat de onvruchtbare Abraham en Sara nog een zoon zullen krijgen.

In de lezingen van vandaag zie ik twee lijnen. De eerste is de gastvrijheid zoals Abraham en Sara die zichtbaar maken. Aansluitend bij de regel van Benedictus.
Tweede lijn is de menselijke kant van gastvrijheid. Hoe willen wij gastheer en gastvrouw zijn? Of past het woord gastgever beter in deze tijd? Maria en Marta willen het liefst alle aandacht geven aan hun gast Jezus. Een gast ontvangen vraagt voorbereiding.  We lezen niet hoe de voorbereiding op het bezoek en zijn ontvangst was. Hebben ze een buiging voor hem gemaakt, hem verfrissing en eten aangeboden?  Marta, wat vrouw des huizes betekent, is geïrriteerd. Tussen de zussen botert het niet. “Ik moet hier alléén het werk doen”, moppert Marta tegen Jezus, “zeg eens aan mijn zus dat ze mij een handje toesteekt, in de plaats van alleen maar met ‘hogere dingen’ bezig te zijn.”

Je zou verwachten dat Jezus zich zal inleven in de situatie van Marta. Maar nee, ze krijgt prompt als antwoord: “Marta, Marta, wat maak je je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.” Einde verhaal. Daar moeten we het mee doen. Op het eerste gezicht wordt het praktische werk niet erg hoog gewaardeerd door Jezus. Maar is dat zo?

Bezig zijn met het dagelijks bestaan, dat is voor veel mensen een probleem: “Wat heeft mijn dagelijks gezwoeg, mijn materieel bezig zijn te maken met mijn geloof? Iedere dag hetzelfde: werken, boodschappen doen, eten maken, in de tuin werken, schoonmaken, bezig zijn met de kinderen,…etc. Wat hebben die mensen toch geluk die al die zorgen niet hebben en zich kunnen bezighouden met het ‘hogere’!”

Precies dat probleem, namelijk het samengaan van ons lichamelijk, materieel, dagelijks bestaan en ons geestelijk, religieus, gelovig leven, is de kern van het korte evangelieverhaal over de ontvangst van Jezus door Marta en Maria. Marta en Maria zitten in elk van ons.

Jezus is nogal radicaal met zijn woorden: slechts één ding is nodig. Genuanceerder kan het verstaan worden als eerst het woord, eerst luisteren, eerst gebed. En dan verder gaan met andere taken, zich buigen voor anderen en ze versterken.

Vandaag zijn wij hier te gast. We komen tot rust en zijn genodigd aan tafel. God ontvangt ons persoonlijk, onze naam in de palm van zijn hand. We zijn te gast in deze Cenakelkerk, met dank aan allen, man en vrouw, die we Marta en Maria mogen noemen. Amen.

 

Meer nieuws

Overweging, 7 augustus, 19e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Al het aardse is betrekkelijk want alles is ons toevertrouwd. […]

Vierdaagse mis 2022

De Vierdaagse mis van 17 juli jl in een fotoreportage. […]

Preek voor de achttiende zondag door het jaar 2022 Cenakelkerk  

Preek voor de achttiende zondag door het jaar 2022             […]

Op vakantie in de Cenakelkerk

Ontdek deze zomer de verhalen van de Cenakelkerk tijdens twee […]

Els Geelen nieuwe pastoraal werker

Els Geelen (52) is vanaf september de nieuwe pastoraal werker […]